Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski

Profesor w Katedrze Antropologii Środowiskowej

Zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. W badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i  zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś nad powiązaniami pomiędzy religią i środowiskiem oraz religijnymi podstawami relacji człowieka do przyrody. Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: International Association for Environmental Philosophy; The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture;  European Forum for the Study of Religion and the Environment;  Forum on Religion and Ecology,  and Catholic Coalition on Climate Change. Jest autorem ponad 50 publikacji.